Nederlands
Franšais
English
Missie
Links
Contact
Home
Bronnen
Privacy
Willekeurig Hitparade Per Plaats Per Soort
of Functie
Per Naam Per Element Per Stijl Per Persoon Vroeger en Nu
--> Hoofdblad --> Lijst van alle plekken Of Vorige
Men vindt deze plek vrij mooi! Gemiddelde score: 5.7 door 2359 willekeurig stemmers.
En U??? Stem op de plekken via Willekeurig
(Ref:0004625)
Toon map op Google EarthHeilige Geestkapel - Heilige Geesthuis te MECHELEN / BELGI╦
(Minderbroedersgang 1-3)

Klik op de grote foto voor een maxi-formaat.

Vorige
foto
Heilige Geestkapel - Heilige Geesthuis MECHELEN / BELGI╦
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Volgende
foto

Klik op de kleine foto's om ze te vergroten.

Heilige Geestkapel - Heilige Geesthuis MECHELEN / BELGI╦: Heilige Geestkapel - Heilige Geesthuis MECHELEN / BELGI╦:

Beschrijving van Heilige Geestkapel - Heilige Geesthuis MECHELEN / BELGI╦:

Deze gotische kapel stamt uit de 13e eeuw, en tot de Franse Revolutie was ze eigendom van de Armenmeesters. Tegenwoordig maakt ze deel uit van het Stadspoppentheater.

Frits Schetsken: 'De eenbeukige gotische Heilige Geestkapel is eind 13de eeuw gebouwd voor de Tafel van de Heilige Geest, een instelling van de Sint- Romboutsparochie. In elke parochie waren er destijds zogeheten Heilige-Geesttafels waar de allerarmsten eten en andere hulp in natura konden krijgen, een soort voorlopers van onze OCMWĺs. Twee Heilige Geestmeesters of proviseurs besturen de liefdadigheidsinstelling en zorgen eens per week, meestal op zondag, voor de uitdelingen. Wie een beroep op hen doet, moet een penning afgeven als bewijs dat hij of zij vooraf naar de mis is geweest. Voor wat hoort wat, nietwaar?

Die Tafels van de Heilige Geest halen hun inkomsten uit cijnzen en het verpachten van gronden, die ze via schenkingen en erfenissen verkrijgen. Er is wel een heikel probleem: in goede tijden zijn er veel inkomsten en kan er royaal uitgedeeld worden, maar in mindere tijden, juist wanneer het aantal armen toeneemt, kan er door afnemende inkomsten minder geholpen worden.

In de kapel worden missen opgedragen en aalmoezen uitgereikt, in het naast de kapel gelegen Heilige Geesthuis vergaderden de proviseurs en worden de hulpgoederen bewaard. Daar is nog een gevelsteen waarop de Bijzondere Weldoeners tussen 1683 en 1908 staan opgesomd. Dit Heilig Geesthuis dateert uit 1675 en heeft trapgevels, een houten laadvenster en op het gelijkvloers ramen met diefijzers.

Eind 18de eeuw worden de Heilige Geesttafels opgeheven en worden hun bezittingen overgedragen naar het Bureel van Weldadigheid, waaruit later eerst de Commissie voor Openbare Onderstand (COO) en vandaag het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn (OCMW) voortkomen. De kapel wordt tot 1860 gebruikt voor catechismusonderricht. In 1909 wordt het zandstenen gebouw gerestaureerd door de Mechelse architect E. Peel. Hij voegt een drielobbig nisje met offerblok toe, zorgt voor vier spitsboogvensters en twee toegangsdeuren. Wanneer in 1968 de Stad Mechelen de kapel en het aangrenzende Weldadigheidsbureel ľ het vroegere Heilige Geesthuis ľ koopt, worden beide na verbouwing in 1972 ingericht als Mechels Stadspoppentheater, waarbij de kapel als speelzaal fungeert. Toen is er ook een glazen toegangsdeur geplaatst als entree in het Heilige Geesthuis. De verdiepingen van dit gebouw worden sinds november 2015 gebruikt door beeldsmederij De Maan. Daar zijn een grote zaal voor 180 personen en een kleine voor 124 toeschouwers gecreŰerd.

Bij de recente restauratie onder leiding van stadsarchitecte Barbara Adriaensen is in de kapel een altaarschildering teruggevonden en enkele nissen, die achter beton en metaal uit een eerdere aanpassing verstopt waren. Het stadsbestuur wil de nieuw ingerichte kapel en het vroegere Heilige Geesthuis als evenementenlocatie gaan gebruiken. Hier kunnen voortaan meetings, lezingen, seminaries en recepties plaatsvinden, zowel voor de zakenwereld als voor particulieren ľ denk aan doop- en trouwfeesten. Het cultuurcafÚ in de foyer ľ dat de Stad zelf exploiteert - moet een trefpunt worden, waar ook gebruikers van het op te richten openluchtpodium bij de Minderbroederssite terechtkunnen. 'Franšais
English