Nederlands
Franšais
English
Missie
Links
Contact
Home
Bronnen
Privacy
Willekeurig Hitparade Per Plaats Per Soort
of Functie
Per Naam Per Element Per Stijl Per Persoon Vroeger en NuVerlicht(000170)

In deze categorie vind je gebouwen die men s'nachts verlicht (daarom niet altijd).

Klik hier voor map


Lijst

Pos

Minifoto

Naam

Land

Plaats

Score

Begin
jaar

1Verlicht voorbeeld Grote MarktGrote Markt
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Verlicht, gevel, pui
BELGI╦BRUSSEL5.7 / 1783~ 950
2Verlicht voorbeeld Vroegere griffie van het Brugse VrijeVroegere griffie van het Brugse Vrije
Arch. Jean Wallot
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Verlicht, geveltop, arabesk, rib, halfzuil, hogel, cannelures, wapenschild, stergewelf, voluut, natuursteen, baksteen, fries, medaillon, verticaliserend effect, Jean Wallot, Louis Delacenserie
BELGI╦BRUGGE5.5 / 54501534
3Verlicht voorbeeld GentpoortGentpoort
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Stadspoort, Verlicht, Gotiek, spitsboog, beeldnis, beeld (als ornament), kruiskozijnen, traptoren, drielobtracering, maaswerk, tracering, boogveld, toren, kruisribgewelf, Jan van Oudenaerde
BELGI╦BRUGGE5.7 / 1484
4Verlicht voorbeeld De Bonne ChiereDe Bonne Chiere
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Molen, Verlicht, Standaardmolen, standerdmolen, staakmolen, teerling, taarling, baksteen
BELGI╦BRUGGE5.3 / 21131911
5Verlicht voorbeeld Groot VleeshuisGroot Vleeshuis
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Verlicht, Hallen, Waag, open dakstoel, kapgebint, dakkap, dakgebinte, dakstoel, trapgevel, spitsboogvensters, beeldnis, eikenhout, travee, as, muurschildering, glas, kapel (als deel van een gebouw), Gillis De Suttere, Nabur Martins, CousÚe & Goris
BELGI╦GENT5.7 / 16051407
6Verlicht voorbeeld Witte Molen RoksemWitte Molen Roksem
(Molen met avondlijke verlichting.)
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Molen, Verlicht, baksteen
BELGI╦OUDENBURG5.6 / 19291843
7Verlicht voorbeeld Gildehuis van de Vrije SchippersGildehuis van de Vrije Schippers
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Gildehuis, Verlicht, Laatgotiek, Gotiek, Renaissance, korfboog, kruisbloem, boogveld, Christoffel vanden Berghe
BELGI╦GENT5.5 / 2499
8Verlicht voorbeeld Zicht op MichielsbrugZicht op Michielsbrug
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Verlicht
BELGI╦GENT5.6 / 2214
9Verlicht voorbeeld StadhuisStadhuis
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Gemeentehuis, stadhuis, Verlicht, Laatgotiek, Gotiek, Renaissance, arkeltoren, beeld (als ornament), dakruiter, baldakijn, kruisbloem, hogel, schoorsteenmantel, schouw, beeldnis, zoldering, allegorische beeldhouwkunst, zandsteen, kelder, Vi├ęrin
BELGI╦KORTRIJK5.5 / 17201520
10Verlicht voorbeeld Broelbrug en BroeltorensBroelbrug en Broeltorens
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Brug, aquaduct, Verlicht, Standbeeld, sculptuur, Stadsmuur, omwalling, toren, werpgat, weergang, kalksteen, zandsteen
BELGI╦KORTRIJK5.7 / 19371385
11Verlicht voorbeeld GravensteenGravensteen
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Burcht, versterkt Slot, Verlicht, Doornikse steen, kanteel, slotgracht, kraagsteen, werpgat, valhek, Joseph De Waele
BELGI╦GENT6 / 2001~ 1180
12Verlicht voorbeeld Onze-Lieve-VrouwekerkOnze-Lieve-Vrouwekerk
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Kerk, Verlicht, Vroeggotiek, Gotiek, Scheldegotiek, Renaissance, torenspits, baksteen, praalgraf, toren, muurschildering, brons, luchtboog, balustrade, orgel, tribune, triomfkruis, opengewerkt, schip, drielichtvenster, transept, dwarsbeuk, kruisbeuk, koor, priesterkoor, straalkapellen, Doornikse steen, kooromgang, ambulatorium, steunbeer, hoektoren, flankeertoren, triforium, portaal, westbouw, Jan Aerts, Jacob Jonghelinck, Louis Delacenserie, Jean-Brunon Rudd, Charles De Wulf, Michelangelo, Gaspar de Craeyer, Gerard David, Pourbus, Adriaan Isenbrandt, Ysenbrandt
BELGI╦BRUGGE5.6 / 1622
13Verlicht voorbeeld Sint-SalvatorskathedraalSint-Salvatorskathedraal
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Kathedraal, Verlicht, Gotiek, Neoromaans, Barok, Vroeggotiek, bundelpijler, scheibogen, kerkschat, koor, priesterkoor, reliekschrijn, relikwie├źnkast, reliekhouder, kruisribgewelf, preekstoel, kansel, koorlezenaar, leesstandaard, stergewelf, schalk, knecht, praalgraf, orgel, triforium, toren, doksaal, doxaal, oksaal, straalkapellen, torenspits, boogfries, steunbeer, polychromie, schip, traptoren, baksteen, wandtapijt, kooromgang, ambulatorium, Jan Vanden Poele, Robert Cantrell, EugŔne Carpentier, Pierre Buyck
BELGI╦BRUGGE5.6 / 1593~ 1275
14Verlicht voorbeeld Belfort van Brugge en hallen (halletoren)Belfort van Brugge en hallen (halletoren)
('s Nachts is de verlichte torenspits van ver zichtbaar.)
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Belfort, Stadszicht, Verlicht, Hallen, Waag, Gotiek, Renaissance, open dakstoel, galmgat, binnenplaats, binnenkoer, beiaard, galerij, gaanderij, klok, Tudorboog, kanteel, arkeltoren, balkon, koper, uitkragend, borstwering, spitsboog, spitsboogvensters, natuursteen, omgang, opengewerkt, pinakel, luchtboog, maaswerk, tracering, spitsboogfries, Lanceloot Blondeel
BELGI╦BRUGGE5.7 / 1281
15Verlicht voorbeeld StadhuisStadhuis
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Gemeentehuis, stadhuis, Verlicht, Renaissance, Laatgotiek, Gotiek, Toscaanse zuilen, Ionische zuilen, Korinthische zuilen, Corinthische zuilen, maaswerk, tracering, visblaasmotief, fronton, oculus (oeil-de-boeuf, ossenoog), sculptuur, Keldermans, Domien de Waghemakere
BELGI╦GENT5.2 / 19081519
16Verlicht voorbeeld KruispoortKruispoort
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Stadspoort, Verlicht, spitsboog, werpgat, mezenkooi, machicoulis, valbrug, valhek, schietgat, negge, embrasure, banderol, wimpel, vaan, hoektoren, flankeertoren, waterlijst, kruiskozijnen, beeldnis, gewelf, overwelving, overkluising, kruisribgewelf, Jan van Oudenaerde, Maarten Van Leuven
BELGI╦BRUGGE5.5 / 1545~ 1425
17Verlicht voorbeeld Stadszicht vanop Sint-MichielsbrugStadszicht vanop Sint-Michielsbrug
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Stadszicht, Verlicht
BELGI╦GENT6.1 / 1828
18Verlicht voorbeeld Nachtelijk zicht vanop KraanleiNachtelijk zicht vanop Kraanlei
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Stadszicht, Verlicht
BELGI╦GENT5.5 / 4051
19Verlicht voorbeeld Koninklijke MuntschouwburgKoninklijke Muntschouwburg
(Foto aan ons aangeboden door Bart van Oudenhove (zie www.bartvo.com))
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Theater (schouwburg), Verlicht, Neoclassicisme, fronton, Ionische zuilen, bas-reliŰf, halfreliŰf, portiek, toneeltoren, gietijzer, A.2R.C, Urbat, Louis Damesme, Joseph Poelaert, E. Simonis
BELGI╦BRUSSEL5.3 / 17581817
20Verlicht voorbeeld Chinees paviljoenChinees paviljoen
(Foto aan ons aangeboden door Bob van Oudenhove (zie www.bartvo.com))
Arch. Alexandre Marcel
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Verlicht, Museum, houtsnijwerk, Alexandre Marcel
BELGI╦BRUSSEL5.7 / 2062
21Verlicht voorbeeld AbdijhoeveAbdijhoeve
(Nachtelijke foto van de duiventoren.)
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Verlicht, Horeca, Boerderij, hoeve, Abdij, klooster, duiventoren, kanteel, beeldnis, Benedictijnen
BELGI╦OUDENBURG5.7 / 1819
22Verlicht voorbeeld BelfortBelfort
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Belfort, Verlicht, Werelderfgoed, Hallen, Waag, torenspits, toren, baldakijn, wapenschild, beiaard, beeld (als ornament), Vi├ęrin, Victor Cassiman
BELGI╦KORTRIJK5.1 / 1897~ 1300
23Verlicht voorbeeld Burcht van Bouillon (kasteel van Godfried van Bouillon)Burcht van Bouillon (kasteel van Godfried van Bouillon)
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Burcht, versterkt Slot, Verlicht, Stadsmuur, omwalling, Ru´ne, opgraving, gewelf, overwelving, overkluising, latrine, valhek, tongewelf, spitsboog, rondboog
BELGI╦BOUILLON5.3 / 4643
24Verlicht voorbeeld Geeraard de DuivelsteenGeeraard de Duivelsteen
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Verlicht, Burcht, versterkt Slot, Neogotiek, donjon, spitsboogvensters, crypte, Arthur Verhaegen
BELGI╦GENT5.6 / 1650~ 1210
25Verlicht voorbeeld Japanse torenJapanse toren
(Foto aan ons aangeboden door Bart van Oudenhove (zie www.bartvo.com))
Arch. Alexandre Marcel
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Kleurrijk, Verlicht, Museum, houtsnijwerk, Alexandre Marcel
BELGI╦BRUSSEL5.5 / 25921901
26Verlicht voorbeeld StadhuisStadhuis
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Gemeentehuis, stadhuis, Verlicht, Laatgotiek, Neogotiek, baldakijn, vorstkam, Brugse travee, nok, vorst, daknis, plafond, erker, zadeldak, medaillon, composietzuilen, kraagsteen, gewelfsleutel, kanteel, travee, as, eikenhout, gewelf, overwelving, overkluising, borstwering, Jan Roegiers, Jean-Baptist Bethune, Louis Delacenserie, Albrecht De Vriendt
BELGI╦BRUGGE5.6 / 12011376
27Verlicht voorbeeld Provinciaal HofProvinciaal Hof
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Postgebouw, Verlicht, Neogotiek, gevel, pui, witte steen, travee, as, arkeltoren, arduin, galerij, gaanderij, hogel, maaswerk, tracering, baksteen, schilddak, traptoren, torenspits, vorstkam, kruisbloem, borstwering, wapenschild, zadeldak, loggia, opengewerkt, spitsboogvensters, omgang, Louis Delacenserie, Pierre Buyck, Jules Hom├Ęre Martin Coomans
BELGI╦BRUGGE5.7 / 11711887
28Verlicht voorbeeld StadhuisStadhuis
(Foto aan ons aangeboden door Bob van Oudenhove (zie www.bartvo.com))
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Gemeentehuis, stadhuis, Verlicht, Belfort, Gotiek, Brabantse gotiek, torenspits, beeld (als ornament), koper, spuwer, luchtboog, toren, baldakijn, hogel, Jacob (Jacques) Van Thienen, Maarten van Rode, Jan van Ruysbroeck
BELGI╦BRUSSEL5.7 / 1288
29Verlicht voorbeeld Ongeschoeide Karmelieten (kerk en klooster)Ongeschoeide Karmelieten (kerk en klooster)
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Kerk, Verlicht, Classicisme, Louis XIV, zandsteen, obelisk, pilaster, driebeukig, portaal, wapenschild, zijbeuk, voluut, lijstwerk, fronton, halfzuil, vleugelstuk, horizontaliserend effect, verticaliserend effect, segmentboog, steekboog, basiliek, composietzuilen, baksteen, siervaas, kruisribgewelf, rondboog, gordelboog, scheibogen, Toscaanse zuilen, Leonardus van Langenhove, Karmelieten
BELGI╦GENT5.8 / 19511703
30Verlicht voorbeeld Stadsomwalling Stadsomwalling
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Stadsmuur, omwalling, Verlicht, Romeins
SpanjeTarragona5.5 / 182
31Verlicht voorbeeld Monges TorenMonges Toren
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Stadsmuur, omwalling, Verlicht, hoektoren, flankeertoren
SpanjeTarragona5.6 / 54
32Verlicht voorbeeld Gracht Gracht
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Verlicht, Stadsmuur, omwalling, slotgracht
KROATI╦Dubrovnic5.9 / 72
33Verlicht voorbeeld Toren van Sint-Michel BasiliekToren van Sint-Michel Basiliek
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Verlicht, toren
FRANKRIJKBordeaux5.9 / 133
34Verlicht voorbeeld UurwerktorenUurwerktoren
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Stadspoort, Verlicht, uurwerk, toren, smeedijzer, windhaan, windwijzer, klok, balustrade
FRANKRIJKBordeaux5.4 / 98
35Verlicht voorbeeld Marktkerk - Sint Frans-XaveriuskerkMarktkerk - Sint Frans-Xaveriuskerk
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Kerk, Verlicht, Barok, Jezu´ten
DuitslandPaderborn5.6 / 174
36Verlicht voorbeeld StadhuisStadhuis
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Gemeentehuis, stadhuis, Verlicht, Renaissance, vleugel, Dorische zuilen, galerij, gaanderij, venster
DuitslandPaderborn6.1 / 81~ 1613
37Verlicht voorbeeld Kerk van de FranciscanenKerk van de Franciscanen
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Kerk, Verlicht, Abdij, klooster, Barok, Franciscanen, minderbroeders
DuitslandPaderborn5.4 / 501668
38Verlicht voorbeeld Engel ApotheekEngel Apotheek
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Verlicht, Winkel, warenhuis, Hoekhuis, vakwerk, hoektoren, flankeertoren
DuitslandSoest5.9 / 108
39Verlicht voorbeeld Sint-Petruskerk of Oude kerkSint-Petruskerk of Oude kerk
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Kerk, Verlicht, Gotiek, Barok, Romaans, muurschildering, torenspits, preekstoel, kansel, triomfkruis, grafsteen, doopvont, hoofdaltaar, toren, driebeukig, brons, koor, priesterkoor, tympaan, timpaan, torenromp
DuitslandSoest5.5 / 52
40Verlicht voorbeeld Sint PatroklidomSint Patroklidom
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Kerk, Verlicht, Abdij, klooster, Romaans, westbouw, reliekschrijn, relikwie├źnkast, reliekhouder, hoofdaltaar, westertoren, rondboogvenster, deelzuil van raam of poort, zandsteen, collegiale, kapittelkerk, orgel, zuil, pilaar, beeld (als ornament), crypte
DuitslandSoest5.8 / 101
41Verlicht voorbeeld Oorlogsmonument Oorlogsmonument
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Oorlogsmonument, Verlicht
LuxemburgLuxembourg6.1 / 33
42Verlicht voorbeeld PfaffenpoortPfaffenpoort
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Stadspoort, Verlicht
LuxemburgLuxembourg5.6 / 92~ 1050
43Verlicht voorbeeld Koninginnegalerij (Sint-Hubertusgalerij)Koninginnegalerij (Sint-Hubertusgalerij)
(Foto aan ons aangeboden door Bart van Oudenhove (zie www.bartvo.com))
Jean-Pierre Cluysenaar
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Verlicht, Neorenaissance, galerij, gaanderij, glasdak, fronton, pilaster, cilinder, Jean-Pierre (Jan Pieter) Cluysenaar
BELGI╦BRUSSEL5.6 / 4405~ 1837
44Verlicht voorbeeld Koninklijk PaleisKoninklijk Paleis
(Foto aan ons aangeboden door Bart van Oudenhove (zie www.bartvo.com))
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Paleis, Verlicht, Neorenaissance, Neobarok, zuil, pilaar, middenrisaliet, fronton, schilddak, koepeldak, hoekrisaliet, Thomas Vinšotte, Charles Van der Straeten, Henri Maquet, Tieleman-Franciscus Suys, Alphonse Balat
BELGI╦BRUSSEL5.5 / 1357
45Verlicht voorbeeld Sint FrontiuskerkSint Frontiuskerk
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Kerk, Verlicht, 16de eeuwse traditionele bak- en zandsteenarchitectuur, westbouw, toren
FRANKRIJKBeaumont-Du-PÚrigord5.7 / 272
46Verlicht voorbeeld Faculteit TheologieFaculteit Theologie
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:School, universiteit, Verlicht, Jezu´ten
DuitslandPaderborn5 / 112
47Verlicht voorbeeld HuisjeHuisje
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Verlicht, Alleenstaande woning, vakwerk, tentdak
DuitslandSoest5.4 / 66
48Verlicht voorbeeld GebouwGebouw
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Herenhuis, patriciŰrswoning, Verlicht, vakwerk, afgewolfd, Hijsbalk
DuitslandSoest4.8 / 101~ 1728
49Verlicht voorbeeld CottageCottage
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Winkel, warenhuis, Verlicht, Hijsbalk, vakwerk, geveltop, tentdak
DuitslandSoest5.3 / 91
50Verlicht voorbeeld CafÚ SchummerCafÚ Schummer
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Horeca, Verlicht, geveltop, Hijsbalk, vakwerk
DuitslandSoest6.6 / 49~ 1727
51Verlicht voorbeeld Hotel In de Wilde ManHotel In de Wilde Man
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Horeca, Hoekhuis, Verlicht, vakwerk, uitkragend, tentdak, beeld (als ornament)
DuitslandSoest5.4 / 469
52Koninklijke Stadsschouwburg
Sleutelwoorden:Theater (schouwburg), Verlicht, Neorenaissance, Korinthische zuilen, Corinthische zuilen, aedicula, wapenschild, borstwering, balkon, zuil, pilaar, attiek, lijst, baluster, Gustave Saintenoy
BELGI╦BRUGGE-~ 1864
53Verlicht voorbeeld Ruder Boskovic GymnasiumRuder Boskovic Gymnasium
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:School, universiteit, Verlicht, Jezu´ten
KROATI╦Dubrovnic5.2 / 134
54Verlicht voorbeeld Sint-Michel BasiliekSint-Michel Basiliek
Foto door Jan Boeykens (@Quernus)

Sleutelwoorden:Kerk, Werelderfgoed, Verlicht, Hooggotiek, Louis XV, orgelkast, beeld (als ornament), zijkapel, driebeukig, preekstoel, kansel, basiliek, portaal, crypte, spitsboog, piÚtabeeld
FRANKRIJKBordeaux5.1 / 65